Nastavno na računalne mreže pojavila se potreba za finim podešavanjem i debugiranjem velikih i malih mreža stoga smo, uz nekoliko dostupnih alata na tržištu razvili i svoje alate za nadzor mreža, naravno sve kao web aplikacije, koje olakšavaju nama, a i samim korisnicima posao i nadzor nad svojom mrežom. U svakom trenutku možete provjeriti tko je i gdje u vašoj wifi mreži, odrediti mu mikrolokaciju, pratiti kretanje…

Npr. za TC Portanova u Osijeku smo razvili web aplikaciju iz koje korinici aplikacije mogu vidjeti gdje se korisnici zadržavaju, ispred kojih lokala i u koje vrijeme i prema tome mogu prilagoditi svoje aktivnosti…